DG TeeJet 80°


    Polecamy wszystkim sadownikom grupę rozpylaczy antydryfowych, jako bardzo przydatne w przy opryskiwaniu sadów w przypadku wietrznej pogody.
Efekt zredukowania bardzo drobnych kropli został osiągnięty dzięki zastosowaniu unikalnej przed-kryzy, która sprawia, że
dysza generuje krople większe i zmniejsza ilość kropli małych, podatnych na znoszenie.

    Rozpylacze te stanowią połączenie doskonałej jakości opryskiwanej powierzchni, przy zmniejszonej podatności cząstek cieczy na znoszenie. Jednocześnie przeciętna wielkość kropli jest zbliżona do typowych rozpylaczy o strumieniu płaskim natomiast wyeliminowana jest ta część kropli, które są zbyt drobnym pyłem w istocie wyłącznie obciążającym środowisko (w tym operatora opryskiwacza) - ta część cieczy jest większości przypadków bezpowrotnie tracona.

    Rozmiary rozpylaczy są zgodne z kodem wielkości wypływu ISO - bez problemu można stosować je zamiennie z rozpylaczami innego typu lecz tej samej wielkości - bez konieczności kalibracji opryskiwacza. Można zatem skorzystać z tabel dozowania (obok tabela z natężeniem wypływu w funkcji ciśnienia z podaniem wielkości kropli) lub z innych tabel np. dla rozpylaczy wirowych. W praktyce oznacza to kilka wygodnych możliwości postępowania na wypadek:
  • dokończenia wykonywania zabiegu dyszami np.DG8002VS, gdy pogorszą się warunki pogodowe i wiatr nie pozwala prawidłowo opryskiwać dyszami wirowymi TXA8002VK,
  • naprzemiennego zastosowania rozpylaczy DG z dyszami AI80-VS, gdy w naszej ocenie krople są zbyt duże z AI dla występującej fazy ulistnienia,
  • naprzemiennego zastosowania rozpylaczy DG z dyszami XR80-VS lub -VK, gdy w naszej ocenie krople są zbyt małe z XR dla występujących warunków temperaturowych, itd
Jak zamawiać: 
Należy podać pełną nazwę rozpylacza.
     Przykład:
     DG8003VS  -   stal nierdzewna z kodowaniem VisiFlo®Rozpylacze powinny być ustawione na belce pod kątem ok. 15°
- tak aby strumienie cieczy swobodnie się omijały ("na krojoną kiełbaskę).


Fotka powiększonej dyszy DG8003VS.


Plakat promujący dysze DG-80VS do upraw sadowniczych (2009)
ċ
Strona_21_kat_50Pl.pdf
(381k)
Piotr Zasiewski,
10 lut 2009, 13:17
Comments