Produkty‎ > ‎

Dysze w uprawach sadowniczych                                         


Opryskiwanie i podlewanie w pasach herbicydowych

Rozpylacze:Turbo TeeJet TTI
 - dysza referencyjna do herbicydów systemicznych
eżektorowe o strumieniu płaskim
 
TeeJet OC
asymetryczne OC01—OC16
TeeJet OC asymetryczne OC10—OC300
                                                                   
      

XP BoomJet boczny wyrzut cieczy 
na 4 metry w bardzo równomierny sposób z kroplami bez znoszenia 

Opryskiwanie gleby w międzyrzędziach w sadzie przed przymrozkiem i nawożenie płynne dyszami Turbo FloodJet


  Turbo FloodJet – bardzo grubokropliste opryskiwanie pasów herbicydowych, murawy nawozami z herbicydami.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


Dysze do fertygacji sadu opryskiwaczem z belką opryskową AgroJet