Produkty‎ > ‎

Dysze w uprawach sadowniczych                                         
Opryskiwanie i podlewanie w pasach herbicydowych

Rozpylacze:Turbo TeeJet TTI
 - dysza referencyjna do herbicydów systemicznych
eżektorowe o strumieniu płaskim
 
TeeJet OC
asymetryczne OC01—OC16
TeeJet OC asymetryczne OC10—OC300
                                                                   
      

XP BoomJet boczny wyrzut cieczy 
na 4 metry w bardzo równomierny sposób z kroplami bez znoszenia 

Opryskiwanie gleby w międzyrzędziach w sadzie przed przymrozkiem i nawożenie płynne dyszami Turbo FloodJet


  Turbo FloodJet – bardzo grubokropliste opryskiwanie pasów herbicydowych, murawy nawozami z herbicydami.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


Dysze TPU#60 Jet do fertygacji sadu opryskiwaczem z belką opryskową AgroJet


ą
Piotr Zasiewski,
4 sty 2012, 11:51
Ċ
Piotr Zasiewski,
18 gru 2016, 09:39
Ċ
Piotr Zasiewski,
18 gru 2016, 09:26
Comments