Widok w przekroju AI-VS

Konserwacja  

    Do czyszczenia należy wyjąć wkładkę/komorę mieszania cieczy i powietrza za pomocą cienkiego narzędzia np.spinacza biurowego trzymanego w szczypcach.
Można użyć firmowego narzędzia.
Środek wkładki jest precyzyjnym kanałem i przy nieuważnym czyszczeniu mechanicznym może ulec trwałemu uszkodzeniu.
Wówczas rozpylacz nie pracuje prawidłowo - czego oznaką jest wypływanie cieczy otworami do zasysania powietrza.
Najlepiej użyć sprężonego powietrza do udrożnienia zwężki .
Pozostałe elementy rozpylacza można czyścić szczotką do dysz TeeJet.
Jeśli dysza jest zabezpieczona odpowiednim rozmiarem sita w filtrze liniowym - nie wymaga wówczas czyszczenia -  zapewnia to długą i bezawaryjną pracę rozpylacza.
Życzmy Państwu długiej eksploatacji i satysfakcji z produktu!

Comments