Nawigacja w trybie jazdy po linii prostej

    Naprowadzanie w trybie prostym A-B oznacza naprowadzanie
według linii prostej na podstawie wykonania w pierwszym przejeździe tzw. linii odniesienia (A-B).

Jak to zrobić:
  1. Przy pomocy przycisku trybu naprowadzania wybierz tryb jazdy po prostej A–B.
  2. Przejedź do żądanego punktu A. Gdy pojazd znajduje się w ruchu naciśnij przycisk zaznaczenia A/B , aby ustalić punkt A. Na ekranie zostanie wyświetlony punkt B (czyli teraz system czeka na wprowadzenie współrzędnych drugiego punktu).
  3. Jedź dalej do punktu B i przed końcem odcinka naciśnij ponownie przycisk zaznaczania A/B, aby zakończyć wyznaczenie linii A–B.

Zapisana w ten sposób w systemie trasa pierwotnego odcinka A–B jest wykorzystywana do wyznaczania kolejnych równoległych linii przejazdów - zarówno w lewą jak i w prawą stronę w stosunku do odcinka A–B.

Nawigacja wg trybu jazdy po linii prostej.

Comments