Nawigacja w trybie jazdy po linii nieregularnej

    Naprowadzanie w trybie nieregularnym A–B  jest podobne do naprowadzania w trybie prostym A–B z tym wyjątkiem, że linia odniesienia jest zakrzywiona (np. według konturu pola).

Jak to zrobić:
  1. Przy pomocy przycisku trybu naprowadzania wybierz tryb nieregularny (konturowy) A–B.
  2. Przejedź do pożądanego punktu A. Gdy pojazd znajduje się w ruchu naciśnij przycisk zaznaczenia A/B , aby ustalić punkt A. Na ekranie zostanie wyświetlony punkt B (czyli teraz system czeka na wprowadzenie współrzędnych drugiego punktu).
  3. Jedź dalej do punktu B i przed końcem odcinka i naciśnij ponownie przycisk zaznaczania A/B, aby zakończyć wyznaczenie linii A–B.
UWAGA:
  • Zaleca się, aby naprowadzanie w trybie nieregularnym nie przekraczało 300 w granicach linii naprowadzania A–B.
  • Jeśli pole nie jest prostokątne to dla dokładnego naprowadzania proszę wyznaczyć odcinek A–B w części najszerszej i podążać z opryskiwaniem w kierunku zwężającym się – odwrotnie niż na rysunku obok. W przeciwnym razie system poza granicami A–B (pole kolory żółtego) będzie prowadził po linii

Nieregularny tryb nawigacji wg konturu pola.
Comments