Schemat filtrowania cieczy w filtrze samoczyszczącym typu TeeJet SCSchemat działania filtra samoczyszczącego poprzez spłukiwanie wnętrza sita dużą ilością cieczy roboczej do linii powrotu cieczy do zbiornika. Stożkowy cylinder zwiększa prędkość cieczy i utrzymuje ją w bliskiej odległości od powierzchni zatkanej osadami.
W bloku kilku filtrów o stopniowym różnicowaniu gęstości oczek sita w kolejnych filtrach konieczna jest regulacja ilości cieczy do linii powrotu zaworem dławiącym - np. TeeJet 23520.
    Specjalnie zaprojektowany stożkowy cylinder wewnątrz sita na całej jego długości zapewnia odpowiedni odstęp między powierzchnią przednią sita i stożkowym cylindrem.
Odstęp ten powoduje przepływ cieczy roboczej ze zwiększoną prędkością wzdłuż powierzchni sita i zapewnia tym samym stałe spłukiwanie nierozpuszczonych cząstek do linii obejścia. Dobre spłukiwanie wymaga skierowania odpowiedniej ilości cieczy do linii obejścia - od 20 do 100 l/min w zależności od wielkości filtra.
  • w instalacjach z nadmiarem cieczy roboczej wskazany jest montaż filtra razem z zaworem regulującym przepływ w linii obejścia np. z zaworem dławiącym przepływ typu 23520 TeeJet – fotka zaworu poniżej:


Zawór dławiący przepływ TeeJet 23520.
  • w instalacjach z możliwymi przerwami technologicznymi i bez nadmiaru cieczy roboczej wskazany jest montaż elektrozaworu otwórz/zamknij drogę do linii obejścia np. 344
Comments