Kryzy dozujące w regulatorach przepływu

Przykładowe połączenie zestawu części dla uzyskania kontrolowanego wypływu cieczy
 
Kryza 4916-**
Regulatory przepływu z kryzami 4916 są zazwyczaj montowane za trzonami kultywatora do podpowierzchniowego naniesienia płynnych nawozów lub fumigantów glebowych. Są również stosowane do naziemnych zastosowań do płynnego nawożenia upraw rzędowych (kukurydzy) w połączeniu z rurami spływowymi do nawożenia miejscowego. 


Uwaga:
Zawsze należy wkładać płytę kryzy stroną oznaczoną numerem skierowaną w kierunku wylotu.


Aby określić dawkę w l/ha dla kryzy, należy zastosować wyliczenie:   
 

 

       l/ha     

  =  

 60.000 x l/min (na kryzę)

 km/h x S

S     =     Odstęp między kryzami przy dozowaniu       
               powierzchniowym
      =     Szerokość robocza dla pojedynczej kryzy, opryskiwanie 
             pasowe
      =     Odstęp pomiędzy rzędami (w cm) podzielony przez
              liczbę kryz na jeden rząd dla opryskiwania
              ukierunkowanego


Jeśli zachodzi obawa występowania spadku ciśnienia - należy wykonać własny pomiar wypływu i przeprowadzić kalibrację opryskiwacza dla uniknięcia błędu dawkowania. Przy zabiegach cieczami lżejszymi lub cięższymi od wody należy stosować odpowiednie przeliczniki.
Jak zamawiać: 
Określ numer kryzy. 
     Przykład: CP4916-008

zestaw regulatora z króćcem :
  • połączenie kryzy 4916 z uszczelką CP18999 i z kołpakiem


Widok uszczelki CP1899 w powiększeniuKróciec nylonowy 8400


Comments